КУРС АВТОРЛАРЫ


ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН, КРЕАТИВТІ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ

МАҚСАТЫ: тыңдаушыларда оқушылардың функционалдық сауаттылығын және креативті ойлауын дамыту үшін қажетті кәсіби құзыреттіліктерді жетілдіру.

МІНДЕТТЕРІ:

  • тыңдаушыларға «функционалдық сауаттылық», «креативті ойлау» ұғымдары туралы теориялық білім беру, олардың мазмұнын ашу және негіздеу;

  • өткен жылдардағы халықаралық зерттеулер тапсырмаларының мысалдарын қолдана отырып, функционалдық сауаттылықты және креативті ойлауды қалыптастыру мүмкіндіктерін көрсету;

  • оқушылардың функционалдық сауаттылығын және креативті ойлауын дамытуға арналған тиімді әдіс-тәсілдерді қолдануды үйрету;

  • мектеп пәндері аясында математикалық және оқу сауаттылығын дамытуға арналған тапсырмаларды қолдана отырып, білім беру процесін құрылымдау дағдыларын жетілдіру.