Облыстық ғылыми – тәжірибелік конференция

«САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ: ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ»

06 желтоқсан 2021 ж.,  Карағанды қ.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

 

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері»ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының Қарағанды қаласындағы филиалы сіздерді 06 желтоқсан 2021ж. «САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ: ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ» (әрі қарай – конференция) тақырыбында өтетін ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады. 

Тіркелу және төлем жасау сілтемесі:  https://sdo.cpm.kz/local/crw/course.php?id=581 

Өткізу орны: онлайн

Платформа: Zoom

Өтетін күні: 06 желтоқсан 2021 г.

Басталу уақыты: 09:30 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)

Конференцияның мақсаты:

Қазақстанда Сабақты зерттеу жобасын (Lesson Study Kazakhstan) іске асыратын білім беру ұйымдары мұғалімдерінің зерттеу нәтижелерін ұсыну және тарату.

Конференцияның  міндеттері:

  • мұғалімдердің зерттеу қызметін арттыруға ықпал ету; 

  • зерттеушілік және жобалық іс-әрекеттерінде бастамаларының көрінісі үшін жағдай жасау,;  

  • Сабақты зертеуді іске асырудың өзекті мәселелерін шешу үшін мұғалімдердің тиімді кәсіби өзара іс-әрекеттері үшін ақпараттық кеңістік құру. 

Конференцияны өткізу түрі: онлайн.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақша, орысшаОбластная научно-практическая конференция 

«ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА: ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛ»

06 декабря 2021 г. Караганда

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Филиал Центра педагогического мастерства в г. Караганда, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» приглашает Вас принять участие в онлайн научно-практической конференции «ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА: ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛ» (далее – Конференция), проводимой 06 декабря 2021 г. в г. Караганда. 

«ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА: ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛ» (далее – Конференция), проводимой 06 декабря 2021 г.

Ссылка для регистрации и оплаты: https://sdo.cpm.kz/local/crw/course.php?id=581

Место проведения: онлайн

Платформа: Zoom

Дата проведения: 06 декабря 2021 г.

Время проведения: 09:30 (по времени г. Нур-Султан)

Цель Конференции:

Представление и распространение результатов исследований учителей организаций образования, реализующих проект Исследование урока в Казахстане (Lesson Study Kazakhstan). 

Задачи Конференции:

  • содействовать повышению исследовательской деятельности учителей; 

  • создать условия для исследовательской и проектной деятельности, проявления инициатив; 

  • создать информационное пространство для эффективного профессионального взаимодействия учителей для решения актуальных вопросов реализации Lesson Study. 

Формат проведения Конференции: онлайн.

Рабочие языки Конференции: казахский, русский.