Auto Enrol

«Бастауыш мектептегі сабақ: басымдықтар және жетілдіру стратегиялары» педагогтердің  біліктілігін арттыру курсы

Бағдарламаның мақсаты: бастауыш сынып мұғалімдерінің пәннің мазмұны, бағалау және инклюзивті білім беру мәселелері бойынша кәсіби құзыреттілігін жетілдіру.

Бағдарламаның міндеттері:

 1. бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндердің мазмұны арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру қажеттілігі туралы түсінік беру;
 2. бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндердің заманауи мазмұнына сәйкес тыңдаушылардың пәндік-педагогикалық білімін кеңейту және күрделі тақырыптарды оқыту тәсілдемелерін анықтау;
 3. бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуды қамтамасыз ететін сабақ жоспарларын әзірлеу және инклюзивті білім беру ортасын жобалау дағдыларын дамыту;
 4. ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды өзара сыйластық пен ынтымақтастыққа негізделген білім беру процесіне қатыстырудың қажеттілігі туралы түсінік қалыптастыру;
 5. ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудағы қиындықтар мен кедергілерді анықтау үшін педагогикалық диагностикалау нұсқаларын қарастыру;
 6. ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың жеке білім беру траекториясын жоспарлауды үйрету;
 7. бағалау құралдарын әзірлеудің негізгі тәсілдемелерін, тапсырмалардың сипаттамаларын қарастыру және оларды әртүрлі бағалау тапсырмаларын әзірлеуде қолдану.

Оқу нәтижелері:

Тыңдаушылар:

 1. оқушылардың функционалдық сауаттылығын пән мазмұны арқылы қалыптастырудың маңыздылығын бағалайды;
 2. бастауыш сынып пәндері бойынша оқушылар үшін меңгеруде  қиындық тудыратын тақырыптарды оқыту тәсілдемелерін таңдайды;
 3. бастауыш сынып пәндері бойынша күрделі тақырыптарды меңгерту тәсілдемелерін қамтитын және  оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуды қамтамасыз ететін сабақ жоспарларын әзірлеу;
 4. ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудағы  қиындықтарды және олардың себептерін анықтайды;
 5. сыныптағы инклюзивті білім беру ортасын жобалайды;
 6. ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың жеке білім беру траекториясын жоспарлайды;
 7. бағалауға арналған әртүрлі тапсырмаларды әзірлейді және оларға дескрипторлар құрастырады.

Курс көлемі: 120 академиялық сағат.

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11