Auto Enrol

«МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА САБАҒЫ: БАСЫМДЫҚТАР ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ» ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫ

Бағдарламаның мақсаты: информатика мұғалімдерінің пәндік білім саласында, инклюзивті оқу ортасын құру және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда кәсіби құзыреттілігін жетілдіру.

Бағдарламаның міндеттері:

Оқу нәтижесі:

Тыңдаушылар:

  • жалпы білім беретін мектептердегі информатика бөлімдері бойынша пәндік білімін жүйелейді және тереңдетеді;
  • информатика пәнінің бөлімдері бойынша күрделілігі әртүрлі тақырыптарды сыныпта тиімді оқыту дағдыларын жетілдіреді;
  • сыныптағы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың оқудағы қиындықтарына сәйкес оқу тапсырмаларын әзірлейді;
  • оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту және оқу мақсаттарына сәйкес оқу жетістіктерін бағалау тапсырмаларын әзірлеу тәжірибесін жақсартады;
  • оқушылардың жеке мүмкіндіктері мен ерекше білім беру қажеттіліктерін ескеру арқылы барлығын оқу процесіне тартуды жоспарлау мен іске асыру жолдарын үйренеді.

Курс көлемі: 160 академиялық сағат.

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11