Auto Enrol
Мектептегі география сабағы: басымдықтар және жетілдіру стратегиялары» 

Бағдарламаның мақсаты: жаратылыстану және география сабақтарында пән мазмұны, функционалдық сауаттылық және инклюзивті білім беру мәселелері бойынша педагогтің кәсіби білімі мен дағдыларын жетілдіру.

Бағдарламаның міндеттері:  

  • жаратылыстану және география сабақтарында оқу бағдарламаларының пәндік мазмұнын және функционалдық даму мен инклюзивті оқытудың рөлін айқындау;
  • инклюзивті оқыту және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жағдайында оқыту мен оқудың, бағалаудың негізгі тәсілдерін қайта қарау;
  • жаратылыстану және география сабақтарында инклюзивті оқыту мен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуды ескере отырып, қысқа мерзімді сабақ жоспарын әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер:

Тыңдаушылар:

  • оқу бағдарламаларының пәндік мазмұнын және жаратылыстану мен география сабақтарында функционалдық даму мен инклюзивті оқытудың рөлін қайта қарайды;
  • инклюзивті оқыту және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жағдайында оқыту мен оқудың, бағалаудың тиімді тәсілдерін әзірлейді;
  • жаратылыстану және география сабақтарында инклюзивті оқыту мен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуды ескере отырып, қысқа мерзімді сабақ жоспарын әзірлейді.

Курс көлемі: 160 академиялық сағат.

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11