Auto Enrol

«Мектептегі химия сабағы: басымдықтар және  жетілдіру стратегиялары» педагогтердің біліктілігін арттыру курсы

Бағдарламаның мақсаты: «Химия» пәні мұғалімдерінің пәндік білім саласындағы, инклюзивті орта қалыптастырудағы және оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудағы кәсіби құзыреттілігін арттыру.

Бағдарламаның міндеттері:

1) Тыңдаушылардың пәндік білімін тереңдету, оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес тәжірибеде жүзеге асыру дағдыларын дамыту;

2) жаратылыстану сауаттылығын дамытуға арналған тапсырмаларды орындау және талдау дағдыларын жетілдіру;

3) мұғалімдердің қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу, оқу ресурстарын таңдау және пайдалану, оқушылардың жас ерекшеліктеріне және ерекше қажеттіліктеріне сәйкес тапсырмалар әзірлеу дағдыларын дамыту;

4) химия сабағында инклюзивті оқыту ортасын құру дағдыларын қалыптастыру;

5) қалыптастырушы бағалау тапсырмалары мен бөлім бойынша және тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеу дағдыларын жетілдіру.

Күтілетін нәтижелер:

1) тыңдаушылар негізгі және орта мектептегі химия курсы бойынша пәндік білімін жүйелейді және тереңдетеді;

2) пән бөлімдері бойынша күрделілігі әртүрлі есептерді шығару  дағдыларын жетілдіреді;

3) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудағы қиындықтарды ескере отырып, оқу тапсырмаларын әзірлеуді үйренеді;

4) оқу мақсаттарына сәйкес оқушылардың жаратылыстану сауаттылығын дамыту бойынша тапсырмалар әзірлеу тәжірибесін жетілдіреді;

5) бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу дағдыларын жетілдіреді. 

Курс көлемі: 160 академиялық сағат

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11