Auto Enrol

«МЕКТЕПТЕГІ МАТЕМАТИКА САБАҒЫ: БАСЫМДЫҚТАР ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ» ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫ

Бағдарламаның мақсаты:

математика мұғалімдерінің пәндік білім саласында, инклюзивті оқу ортасын құру және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда кәсіби құзыреттілігін жетілдіру

Бағдарламаның міндеттері:

  • Тыңдаушылардың пән бойынша білімдерін оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес іске асырудағы білік-дағдыларын дамыта отырып тереңдету;
  • оқушыларға қиын тақырыптар бойынша математикалық есептерді шығарудың тиімді әдіс-тәсілдері туралы түсінігін кеңейту;
  • пәнді оқытуда пайдаланатын қосымша әдебиеттер мен әдістемелік ресурстарды оқушылардың жас ерекшеліктері мен оқу қажеттіліктеріне сәйкес іріктеу және тапсырмалар әзірлеу дағдысын дамыту;
  • оқушылардың креативті ойлау, математикалық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар әзірлеу саласындағы білік-дағдыларын дамыту;
  • математика сабағында инклюзивті оқыту ортасын құру бойынша білік-дағдыларын қалыптастыру.

Оқу нәтижесі:

Тыңдаушылар:

  • жалпы білім беретін мектептердегі математика курсы бойынша пәндік білімін жүйелейді және тереңдетеді;
  • мектептегі математика бөлімдері бойынша күрделілігі әртүрлі есептерді шығару дағдыларын жетілдіреді;
  • ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың оқу қиындықтарын ескере отырып оқу тапсырмаларын әзірлейді;
  • оқу мақсаттарына сәйкес білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту және оқу жетістіктерін бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеу тәжірибесін жетілдіреді;
  • оқушылардың жеке мүмкіндіктері мен ерекше білім беру қажеттіліктерін ескеру арқылы барлығын оқу процесіне тартуды жоспарлау мен іске асыру жолдарын үйренеді.

Курс көлемі: 160 академиялық сағат.

ПШО филиалдарының контактілері https://sdo.cpm.kz/local/staticpage/view.php?page=03_11