Мақсаты:

Балалардың оқу қызметін ұйымдастыруда мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің педагогикалық шеберлігін жетілдіру.

Міндеттері:

Қатысушылар

-SMART форматында оқу қызметінің мақсаттарын қою ерекшеліктерін анықтайды;

-оқу қызметінде ойындарды ұйымдастырудың үш тәсілін пайдалану мүмкіндігін анықтайды;

-ойындар негізінде балалардың ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлайды.