КУРС АВТОРЛАРЫ
Танирбергенова Анар Шынболатовна

Педагогика ғылымдарының кандидаты,

Халықаралық Психология Ғылымдары Академиясының мүшесі,

 ҚР БҒМ "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағының иегері 


Кусаинов Габит Муканаевич

      Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

    Білім және ғылым саласындағы халықаралық сарапшы- аудитор (ISO 2014)
БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ ПСИХОЛОГТЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫ

МАҚСАТЫ:

Білім беру ұйымында психологиялық қызметті тиімді ұйымдастыру бойынша тыңдаушылардың кәсіби білімі мен дағдыларын жетілдіру.

МІНДЕТТЕРІ:

1)  тыңдаушылардың психологиялық қызметіне негіз болатын  нормативтік-құқықтық базасының стандарты мен құрылымы туралы білімдерін тереңдету әрі кеңейту;

2)  тыңдаушылардың балалар, жеткіншектер және жасөспірімдер психологиясы бойынша тәжірибесі мен заманауи тәсілдер саласындағы білімдерін кеңейту;

3)   білім алушыларға, ата-аналарға және педагогтерге психологиялық кеңес беру дағдысын қалыптастыру;

4)  когнитивтік, эмоционалдық, әлеуметтік және мінез-құлық ауытқуларының алдын алу бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру;

5) жүйелі супервизия мен өзіндік терапия және мектеп медиациясын жүргізу үшін қажетті кәсіби психологиялық рефлексия дағдысын дамыту.


Бағдарлама тыңдаушыларды бала психикасы дамуының теориясымен таныстыруға, бала психикасының табиғатын, қорғану механизмдерін түсінуге бағытталған практикалық тәсілдерді зерделеуге арналған. Курста оқыту барысында білім алушылардың когнитивті, эмоционалдық, әлеуметтік және мінез-құлық ауытқуларының  алдын алу бойынша психологиялық кеңес беру дағдыларын дамыту және жүйелі супервизия мен өзіндік терапия жүргізу үшін қажетті кәсіби психологиялық рефлексия дағдыларын дамыту  мәселелерін қарастырады.


Бағдарлама 2020 жылы ACQUIN (Германия) аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институтынан халықаралық сертификациядан өткен.