Бағдарламаның мақсаты: педагогтердің кәсіби қызмет аясында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудағы құзыреттілігін жетілдіру.

 Бағдарламаның міндеттері:

1) педагогтерге «функционалдық сауаттылық», «оқушылардың оқу сауаттылығы» ұғымдары туралы түсінік;

2) оқудың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша әдістер мен тәсілдерді түсіну және қолдану;

3) оқудың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін тапсырмаларды әзірлеуді жоспарлау.

Күтілетін нәтижелер:

1) педагогтерге «функционалдық сауаттылық», «оқушылардың оқу сауаттылығы» ұғымдары туралы түсінік қалыптасады;

2)    оқудың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша әдістер мен тәсілдерді түсініп, оқу мен оқытуды ұйымдастыруда қолданады;

3) оқудың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін тапсырмаларды әзірлейді.