Развитие предметных компетенций учителей/ Мұғалімдердің пәндік құзыреттерін дамыту