Қазақ тілінде оқытатын «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» (Т1) пәндері бойынша бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптау


Бағдарламаның мақсаты: 

Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында критериалды бағалау құралдарын әзірлеу және сараптама жасау саласында педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру.

Бағдарламаның міндеттері:

1) критериалды бағалау құралдарын әзірлеудің негізгі тәсілдерін зерделеу;

2) критериалды бағалау үдерісінде қолданылатын тапсырмалардың түрлері мен сипатын ашып көрсету;

3) бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын әзірлеуді және оларға дескрипторлар құрастыруды үйрету;

4) тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмасын әзірлеуді және балл қою кестесін құрастыруды үйрету;

5) критериалды бағалау құралдарына сараптама жасау дағдысын қалыптастыру.

Оқу нәтижесі:

1) мұғалімдер критериалды бағалау құралдарын әзірлеудің негізгі тәсілдері туралы білімі мен түсінігін кеңейтеді;

2) критериалды бағалауда қолданылатын тапсырмалардың типтері мен сипаттамаларын біледі және түсінеді;

3) бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын әзірлеуді және оларға дескрипторларды құрастыруды үйренеді;

4) тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмасын әзірлеуді және балл қою кестесін құрастыруды үйренеді;

5) критериалды бағалау құралдарына сараптама жасау дағдысын қалыптастырады.