«География» пәнінен «Бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу және сараптау» бойынша каникул мектебі

Мақсаты: орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында критериалды бағалау құралдарын әзірлеу және сараптама жасау саласында педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру.

Бағдарламаның міндеттері:

1) критериалды бағалау құралдарын әзірлеудің негізгі тәсілдерін ашу;

2) критериалды бағалау процесінде қолданылатын тапсырмалардың түрлері мен сипатын ашып көрсету;

3) критериалды бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптау дағдыларын қалыптастыру.

 Күтілетін нәтижелер:

1) критериалды бағалау құралдарын әзірлеудің, сараптаудың негізгі тәсілдерін біледі және түсінеді;

2) критериалды бағалауға арналған тапсырмаларды анықтайды және жіктейді;

3) критериалды бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптау дағдыларын меңгереді;